top of page

בדיקות מעבדה

בהתאם לתוצאות הבדיקות הנערכות במקום ובצרוף בדיקות דם עדכניות תותאם לך ע"י יאיר להב תכנית תזונה ואימון אישית , אשר תתעדכנה בהתאם להתקדמות.

תפריט

bottom of page