בדיקות מותאמות אישית

בהתאם לתוצאות הבדיקות תותאם ע"י יאיר להב תכנית תזונה אישית ומפורטת וכן התאמת תכנית אימונים.

תפריט