top of page

פעילות גופנית כאמצעי טיפול בהשמנה - חלק ד'השפעתה של פעילות גופנית על שמירת המשקל

חוסר פעילות גופנית הוא הסיבה העיקרית להשמנה בעולם המערבי, והוא משמעותי יותר מאכילת יתר בהתפתחות ההשמנה .

למרות שפעילות גופנית תומכת בירידה במשקל, בשמירה ושיפור של הרכב הגוף, וכמו כן בהגדלת היענותו של המטופל לביצוע הדיאטה, השפעתה אינה כה משמעותית, ועיקר חשיבותה הוא בשמירה על המשקל, שהושג לאחר הירידה.

מספר מחקרים רטרוספקטיביים ניסו להעריך את השפעת הפעילות הגופנית על שמירת המשקל. באחד מהם נבדקו אנשים שהפחיתו לפחות 13.6 ק"ג ממשקלם ושמרו על ההישג לפחות שנה. במקביל, נבדקו אנשים שירדו לפחות 30 ק"ג ושמרו על לפחות 13.6 ק"ג מהמשקל המופחת משך 5 שנים. נמצא כי אלו, ששמרו על משקלם המופחת באופן מלא או חלקי, ביצעו פעילות גופנית נמרצת. לא נמצאה חשיבות רבה לסוג הפעילות, חלקם עסקו בפעילות גופנית אירובית ואחרים בתרגילי כוח. גברים נטו יותר לספורט תחרותי ואימון משקולות, בעוד הנשים נטו ללכת ולרקוד בפעילויות אירוביות.

מחקרים פרוספקטיבים עקבו אחרי אנשים שירדו במשקל, הממצאים הראו כי אלו שהמשיכו להיות פעילים גופנית לאחר הירידה, שמרו על משקלם ביחס לאילו שלא עסקו בפעילות גופנית. כמו כן נמצא שאף אם התרחשה עליה במשקל הרי מחציתה אצל העוסקים בפעילות גופנית יוחסה ל – LBM .

מחקר אחר הראה שרוב היורדים במשקל העלו בין 30%-90% מהמשקל שהפחיתו בטווח זמן של בין 6 חודשים עד 4 שנים אך אלו שביצעו פעילות גופנית הוסיפו פחות למשקלם ביחס לאנשים שלא ביצעו פעילות גופנית.

רוב המחקרים הסתפקו בבדיקת המשקל המופחת, ולא בדקו את האופן ודרך הירידה במשקל. אלו שכן בדקו זאת מצאו כי חלק מהאנשים ירדו תוך שימוש בדיאטות דלות קלוריות. אחרים ירדו תוך התמקדות בשינוי הרגלי התנהגות, ואילו אחרים ירדו בדיאטות "נורמליות". שוני זה בדרך הירידה במשקל לא ניבא את מידת השמירה על המשקל.

למרות שהמחקרים מראים כי פעילות גופנית עוזרת בשמירת המשקל שהופחת מעט נתונים מתייחסים למשך הפעילות הגופנית האפקטיבית לשמירת המשקל.

נראה לכאורה, כי ככל שהאדם ישקיע יותר זמן בפעילות גופנית תגדל התרומה לשמירת המשקל. מספר מחקרים עקבו אחרי יורדים במשקל ומצאו שמשך הזמן בו בוצעה פעילות גופנית בשבוע השפעה על מספר הק"ג שעלו חזרה..

הממצאים מראים כי פעילות גופנית משך כ – 180-200 דקות בשבוע ( טווח של 1.5 שעות עד 6 שעות) הייתה היעילה ביותר בשמירת המשקל.נמצא כי ההוצאה האנרגטית של כ- 2500 קלוריות שבועיות הינה אפקטיבית לשמירה על המשקל.

בקבוצת נשים שירדה בממוצע 9 + - 23 ק"ג נבדקה השפעת פעילות גופנית על עליה במשקל בתום שנה מסיום הירידה, ונמצא שאלו שהמשיכו בפעילות הגופנית וצרכו כ – 700 קלוריות מידי יום בהליכה נמרצת ( כ – 80 דקות הליכה) הוסיפו 3 ק"ג למשקלם, בה בעת שאלו שביצעו פעילות גופנית בעצימות ותדירות נמוכים ואלו שלא ביצעו כלל פעילות גופנית הוסיפו כ – 10 ק"ג למשקלם.


0 תגובות

תפריט

bottom of page